TERMENI GENERALI

CONDIȚII GENERALE ALE MAGAZINULUI ONLINE Woodmagic.ro

 1. SUBIECT

Artă. 1. Acești termeni și condiții generale au scopul de a reglementa relațiile dintre ENTEAM 96 LTD, CUI 207320841, cu sediul și adresa de conducere: 1172 Sofia, Dianabad 49 entr. B fl. 7 ap. 64, denumit în continuare FURNIZOR , și clienți, denumiți mai jos UTILIZATORI , ai platformei de comerț electronic Woodmagic, denumită în continuare „woodenmagic.ro” .

II. DATELE FURNIZORULUI

Artă. 2. Informații în conformitate cu Legea comerțului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

 1. Numele furnizorului: "ENTEAM 96" LTD
 2. Sediu și adresa de conducere: 1172 Sofia, Dianabad 49 entr. B fl. 7 ap. 64
 3. Adresa de exercitare a activitatii si adresa de depunere a reclamatiilor de catre utilizatori: 1172 Sofia, Dianabad 49 entr. B fl. 7 ap. 64
 4. Detalii corespondență: [email protected], telefon +359884215700
 5. Înregistrare în registre publice: CUI 207320841
 6. Supraveghetori:

(1) Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Sofia, „Prof. Tsvetan Lazarov" nr. 2,

telefon: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail: [email protected], [email protected]

Site: www.cpdp.bg

(2) Comisia pentru Protecția Consumatorului

Adresa: 1000 Sofia, Piața Slaveykov nr. 4A, etajele 3, 4 și 6,

tel.: 02 / 980 25 24

fax: 02 / 988 42 18

linie telefonică: 0700 111 22

Site: www.kzp.bg

 1. Înregistrarea conform Legii privind taxa pe valoarea adăugată

III. CARACTERISTICI ALE PLATFORMEI

Artă. 3. Woodmagic este o platformă de comerț electronic disponibilă la adresa de Internet Woodmagic.ro, prin care Utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de cumpărare și vânzare și livrare a bunurilor oferite de Furnizor pe platformă, inclusiv următoarele:

 1. Să se înregistreze și să creeze un profil pentru vizualizarea magazinului electronic al Furnizorului și utilizarea serviciilor suplimentare de furnizare de informații;
 2. Pentru a revizui bunurile, caracteristicile acestora, prețurile și termenii de livrare;
 3. Să încheie contracte cu Furnizorul pentru cumpărarea și vânzarea și livrarea bunurilor oferite pe platforma woodenmagic.ro;
 4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei electronice de plată Woodmagic.ro.
 5. Pentru a primi informații despre bunurile noi oferite de Furnizor pe platforma woodenmagic.ro;
 6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu Furnizorul pe platforma woodenmagic.ro prin interfața paginii woodenmagic.ro disponibilă pe Internet;
 7. Să fie informat cu privire la drepturile ce decurg din lege, în primul rând prin interfața platformei Woodmagic.ro de pe Internet;
 8. Pentru a-și exercita dreptul de a renunța, după caz, conform Legii privind protecția consumatorilor.

Artă. 4. Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro organizeaza livrarea bunurilor si garanteaza drepturile Utilizatorilor prevazute de lege, in cadrul bunei-credinte, acceptate in practica, criterii si conditii de drept al consumatorului sau comercial.

Artă. 5. (1) Utilizatorii încheie un contract de cumpărare și vânzare de bunuri cu Furnizorul pe platforma woodenmagic.ro, la adresa woodenmagic.ro Contractul se încheie în limba bulgară și este stocat în baza de date a Furnizorului de pe platformă.

(2) În temeiul contractului încheiat cu Utilizatorii pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri, Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro se obligă să organizeze livrarea și transferul dreptului de proprietate către Utilizator a bunurilor specificate de acesta prin interfața de pe pagina de internet. platformă. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile la introducerea informațiilor cel târziu la trimiterea declarației privind încheierea contractului către Furnizor pe platforma woodenmagic.ro

(3) Utilizatorii vor plăti Furnizorului platformei Woodmagic.ro o remunerație pentru bunurile livrate în conformitate cu condițiile stabilite în platforma Woodmagic.eu și cu acești termeni și condiții generale. Recompensa este egală cu prețul anunțat pe platforma woodenmagic.ro

Artă. 6. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului de vânzare pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în sensul Legii documentului electronic. și semnătura electronică și art. 11 din Legea comerțului electronic.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de Utilizatorii site-ului au fost făcute de către persoanele indicate în datele furnizate de Utilizator în timpul înregistrării, dacă Utilizatorul a introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

 1. ÎNREGISTRARE PENTRU UTILIZARE Woodmagic.ro

Artă. 7. (1) Pentru a utiliza Woodmagic.ro pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare de bunuri, Utilizatorul trebuie să introducă un nume și o parolă la alegere pentru acces de la distanță sau să se identifice prin contul său de Facebook sau Google, care a considerat că au acceptat acești termeni și condiții generale.

(2) Numele și parola pentru acces la distanță sunt determinate de către Utilizator, prin efectuarea unei înregistrări online pe site-ul Furnizorului pe platforma woodenmagic.ro, în conformitate cu procedura specificată în acesta. Utilizatorii au posibilitatea de a plasa comenzi pentru livrarea mărfurilor și un profil de pe rețelele de socializare Facebook și Google.

(3) Prin completarea datelor sale în coșul utilizatorului și apăsând butonul „Comanda”, Utilizatorul declară că este familiarizat cu aceste condiții generale, este de acord cu conținutul acestora și se obligă să le respecte necondiționat.

(4) Furnizorul confirmă comanda efectuată de Utilizator prin e-mail. Se creează un cont al Utilizatorului și apar relații contractuale între acesta și Furnizor.

(5) La înregistrarea sau plasarea unei comenzi, Utilizatorul se obligă să furnizeze date corecte și la zi. Utilizatorul se obligă să actualizeze cu promptitudine datele specificate în înregistrarea sau comanda sa în cazul unei modificări.

 1. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE CUMPĂRARE-VÂNZARE

Artă. 8. (1) Utilizatorii folosesc în principal interfața paginii Furnizorului de pe platforma woodmagic.ro pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare a bunurilor oferite de furnizori pe platforma woodmagic.ro.

(2) In cazul comenzii de bunuri fara inregistrare de catre Utilizator, acesta din urma accepta aceste conditii generale in momentul livrarii. Se considera ca Utilizatorul a acceptat aceste conditii generale prin acceptarea livrarii bunurilor.

Artă. 9. Utilizatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare a mărfurilor pe platforma woodenmagic.ro conform următoarei proceduri:

(1) Conectați-vă la sistemul de plasare a comenzilor pe platforma woodenmagic.ro

(2) Selectarea unuia sau mai multor bunuri oferite de Furnizor pe platforma woodenmagic.ro și adăugarea acestora la o listă de bunuri pentru achiziție.

(3) Furnizarea datelor necesare pentru identificarea Utilizatorului ca parte la contract.

(4) Furnizarea datelor de livrare;

(5) Alegerea metodei și a momentului plății prețului.

(6) Confirmarea comenzii;

 1. CONȚINUTUL ACORDULUI

Artă. 10. (1) Furnizorul și Utilizatorii încheie contracte separate pentru cumpărarea și vânzarea bunurilor solicitate de Utilizatori, indiferent de faptul că aceștia sunt selectați cu un singur extras electronic și dintr-o singură listă de bunuri de cumpărare.

(2) Furnizorul poate organiza împreună și concomitent livrarea mărfurilor comandate cu contractele separate de vânzare.

(3) Drepturile Utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate se exercită separat pentru fiecare contract de cumpărare și vânzare. Exercitarea drepturilor în legătură cu un bun livrat nu afectează și nu are efect în raport cu contractele de cumpărare și vânzare a celorlalte bunuri. În cazul în care Utilizatorul are statutul de consumator în sensul Legii privind protecția consumatorului, exercitarea dreptului de retragere din contractul de cumpărare și vânzare a anumitor bunuri nu afectează contractele de cumpărare și vânzare de celelalte bunuri livrate utilizatorului.

Artă. 11. La exercitarea drepturilor din contractul de vânzare, Utilizatorul este obligat să precizeze în mod precis și fără echivoc contractul și bunurile pentru care își exercită drepturile.

Artă. 12. Utilizatorul poate plăti prețul pentru contractele individuale de vânzare imediat la plasarea comenzii pentru bunuri sau la livrarea acestora.

VII. CLAUZE SPECIALE APLICABILE PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR ÎN ÎN ÎN ÎNTÂNSUL LEGII DE PROTECȚIA CONSUMATORILOR

Artă. 13. Regulile prezentei secțiuni VII din prezentele condiții generale se aplică numai Utilizatorilor care, conform datelor specificate pentru încheierea contractului de vânzare sau în timpul înregistrării la woodenmagic.ro, se poate concluziona că sunt Utilizatori în sensul din Legea privind protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011.

Artă. 14. (1) Principalele caracteristici ale bunurilor oferite de Furnizor pe platforma woodmagic.eu sunt definite in profilul fiecarui produs de pe platforma woodmagic.ro

(2) Prețul mărfurilor inclusiv toate taxele și taxele este determinat de Furnizor pe platforma woodmagic.eu în profilul fiecărui produs de pe platforma woodmagic.ro

(3) Valoarea costurilor poștale sau de transport, neincluse în prețul mărfurilor, este determinată de Furnizor pe platforma woodenmagic.ro și este furnizată ca informare Utilizatorilor la selectarea bunurilor pentru încheierea achiziției și vânzării. contracta;

(4) Modalitățile de plată, livrare și executare a contractului sunt definite în prezentele condiții generale și informațiile furnizate Utilizatorului prin mecanismele de pe platforma Woodmagic.ro

(5) Informațiile furnizate Utilizatorilor în temeiul prezentului articol sunt actuale la momentul vizualizării acestora pe platforma woodenmagic.ro înainte de încheierea contractului de vânzare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea privind protecția consumatorilor pot fi furnizate prin interfața platformei Woodmagic.ro sau prin e-mail.

Artă. 15. (1) Utilizatorul este de acord că furnizorii de pe platforma woodenmagic.ro au dreptul de a accepta plata în avans pentru contractele încheiate cu Utilizatorul pentru cumpărarea și vânzarea de bunuri și livrarea acestora.

(2) Utilizatorul alege independent dacă plătește Furnizorului pe platforma Woodmagic.eu prețul pentru livrarea mărfurilor înainte sau în momentul livrării acestora.

(3) În cazul în care valoarea comenzii Utilizatorului este egală cu sau depășește 15.000 BGN, plata se va face numai prin transfer sau plată în contul de plăți al Furnizorului.

Artă. 16. (1) Utilizatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau penalități și fără a indica un motiv, să se retragă din contractul încheiat în termen de 14 zile de la data acceptării bunurilor de către Furnizor prin formularul unic de retragere din contractul, disponibil pe site-ul Furnizorului pe platforma woodenmagic.ro la Exercitați-vă drepturile! iar în Anexa nr. 1 la prezentele condiţii generale . Informații despre exercitarea dreptului de retragere sunt disponibile la Exercitați-vă drepturile! iar în Anexa nr. 2 la prezentele condiţii generale .

(2) Dreptul de refuz prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

 1. pentru livrarea mărfurilor efectuate la comanda utilizatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;
 2. pentru livrarea de mărfuri care, datorită naturii lor, se pot deteriora în calitate sau au un termen de valabilitate scurt;
 3. pentru livrarea mărfurilor sigilate care au fost desigilate după livrare și nu pot fi returnate din motive de igienă sau de protecție a sănătății;
 4. pentru livrarea de bunuri care, dupa ce au fost livrate si datorita naturii lor, au fost amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate;
 5. pentru livrarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de software de calculator sigilat care a fost desigilat după livrare, inclusiv coduri de activare pentru licențe software, caracteristici software sau mijloace virtuale de plată.
 6. pentru livrarea de ziare, periodice sau reviste, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

(3) În cazul în care furnizorul de pe platforma Woodmagic.ro nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare de informații, definite în Legea privind protecția consumatorului, Utilizatorul are dreptul de a se retrage din contractul încheiat într-o perioadă de până la un an și 14 zile. , incepand de la data primirii marfii. Atunci când informațiile sunt furnizate utilizatorului în perioada de renunțare, aceeași începe să curgă de la data furnizării acesteia.Utilizatorul are dreptul de a face declarația de renunțare conform prezentului articol direct Furnizorului prin contractul unic. formular de renunțare disponibil pe site-ul Furnizorului pe platforma woodenmagic.ro la Anexa nr. 1 la acești termeni și condiții generale.

(4) Atunci când Utilizatorul și-a exercitat dreptul de retragere din contract la distanță sau din contract în afara spațiilor comerciale, Furnizorul va restitui toate sumele primite de la utilizator, inclusiv costurile de livrare, fără întârzieri nejustificate și nu mai târziu de 14 zile, începând de la data la care i s-a comunicat decizia utilizatorului de a se retrage din contract. Furnizorul rambursează sumele primite folosind același mijloc de plată folosit de utilizator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care utilizatorul și-a exprimat acordul expres de a utiliza un alt mijloc de plată și cu condiția ca acesta să nu fie asociat cu costuri pentru utilizator. In cazul in care plata se face prin card bancar, Rambursările se fac prin comandarea unei operațiuni inverse pe cardul cu care s-a efectuat plata în termen de 14 zile.

(5) La exercitarea dreptului de refuz, din sumele de rambursare prevăzute la alin. 4, cu excepția cazurilor în care consumatorul organizează el însuși și pe cheltuiala proprie returul bunurilor. Furnizorul nu are obligația de a rambursa costurile suplimentare de livrare a mărfurilor atunci când utilizatorul a ales în mod expres o metodă de livrare a bunurilor, alta decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de Furnizor.

(6) Utilizatorul se obligă să stocheze bunurile primite de Furnizor în platformă și să asigure păstrarea calității și siguranței acestora pe perioada prevăzută la alin. 1.

(7) Utilizatorul își poate exercita dreptul de a se retrage din contractul cu Furnizorul făcând o declarație scrisă către Furnizor prin formularul standard de retragere a contractului, disponibil la TERMENI și CONDIȚII GENERALE pe platforma Woodmagic.eu și în Anexa nr. 1 la aceste conditii generale.

(8) În cazul în care furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro nu s-a oferit să ridice el însuși bunurile, acesta poate reține plata sumelor către Utilizator până când acesta primește bunurile sau până când utilizatorul face dovada că a returnat bunurile. , în funcție de care dintre cele două s-a întâmplat mai devreme.

(10) Indiferent de ipotezele de mai sus, Utilizatorul se obligă să returneze mărfurile într-o formă comercială care să permită vânzarea lor ulterioară, cu excepția cazului în care despachetarea mărfurilor duce la o încălcare evidentă a formei comerciale a mărfurilor, cum ar fi, dar nu limitat la, o cutie destructabilă, ambalaje ermetice și alte cutii similare. În cazul unui aspect comercial deteriorat al bunurilor, Furnizorul are dreptul, la discreția sa, de a refuza acceptarea unei retrageri din contract sau de a percepe Utilizatorului costurile de refacere a bunurilor într-un aspect comercial.

(11) În cazul exercitării dreptului de retragere în temeiul prezentului articol, se consideră că Utilizatorul și-a exercitat și dreptul de retragere în legătură cu conținutul bonus aparținând bunurilor.

Artă. 17. (1) Termenul de livrare al bunurilor se stabileste pentru fiecare bun separat la incheierea contractului cu utilizatorul prin intermediul site-ului Furnizorului de pe platforma woodenmagic.ro

(2) In cazul in care Utilizatorul si Furnizorul de pe platforma Woodmagic.eu nu au stabilit un termen de livrare, termenul de livrare a bunurilor este de 30 de zile calendaristice, incepand cu data urmatoare trimiterii comenzii utilizatorului catre Furnizor. prin intermediul site-ului Furnizorului pe platforma Woodmagic.ro

(3) In cazul in care Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro nu poate indeplini contractul din cauza faptului ca nu detine marfa comandata, acesta este obligat sa anunte Utilizatorul si sa restituie sumele platite de acesta.

Artă. 18. Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro se obligă să respecte toate cerințele stabilite în legislația bulgară privind etichetarea, publicitatea și vânzarea suplimentelor alimentare.

VIII. EXECUTAREA ACORDULUI

Artă. 19. (1) Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro poate organiza livrarea si predarea bunurilor catre Utilizator de catre un curier relevant in termenul specificat la incheierea contractului.

(2) În cazul în care termenul prevăzut la alin. 1 nu este convenit expres între părți la încheierea contractului, Furnizorul organizează livrarea și predarea într-un termen rezonabil.

Artă. 20. (1) Utilizatorul trebuie să inspecteze bunurile în momentul livrării și predării și, dacă acestea nu îndeplinesc cerințele, să anunțe Furnizorul imediat pe platforma Woodmagic.ro

(2) În cazul în care Utilizatorul nu anunță Furnizorul pe platforma woodenmagic.ro conform alin. 1 mărfurile sunt considerate a fi aprobate ca fiind conforme cu cerințele, cu excepția viciilor ascunse.

Artă. 21. Furnizorul de pe platforma woodenmagic.ro nu se angajeaza sa presteze serviciul necesar bunurilor.

Artă. 22. Pentru cazurile nereglementate în această secțiune se aplică regulile de vânzare comercială definite în Legea comercială și Legea privind protecția consumatorilor.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Artă. 23. (1) Colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Politica de pentru confidențialitatea datelor personale, pe care le puteți accesa aici Politica de confidențialitate.

(2) Datele cu caracter personal introduse de Utilizatori sunt supuse protecției în temeiul Legii privind protecția datelor cu caracter personal și al Regulamentului general 2016/679, iar Furnizorul le prelucrează în scopurile și în termenele stipulate în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal .

(3) În cazul în care Utilizatorul este de acord cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal, Utilizatorul confirmă în mod expres că este de acord ca Furnizorul să stocheze informații sau să obțină acces la informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului în scopurile și termenii prevăzuți în mod cuprinzător în aceasta. Utilizatorul este de acord că Furnizorul poate stoca informații sau accesa informațiile stocate în dispozitivul final al Utilizatorului și din alte motive specificate în Politica de confidențialitate .

(4) Utilizatorul sau Utilizatorul sunt de acord că Furnizorul platformei Woodmagic.eu are dreptul de a trimite oricând mesaje electronice Utilizatorului sau Utilizatorului, inclusiv un buletin informativ sau oferte de cumpărare de bunuri, atâta timp cât Utilizatorul sau Utilizatorul este înregistrat în magazinul electronic al Furnizorului de pe platforma Woodmagic.ro

(5) Utilizatorul sau Utilizatorul sunt de acord că Furnizorul platformei Woodmagic.eu are dreptul de a colecta, stoca și prelucra date privind comportamentul Utilizatorului sau al Utilizatorului atunci când utilizează magazinul electronic al Furnizorului pe platforma Woodmagic.eu. Utilizatorul are dreptul de a se opune stocării sau accesului la informații conform paragrafului 3 în modurile prevăzute în Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.

Artă. 24. (1) În orice moment, Furnizorul de pe platforma Woodmagic.eu are dreptul de a solicita Utilizatorului să se identifice și să certifice autenticitatea fiecăreia dintre circumstanțele și datele personale anunțate în timpul înregistrării.

(2) În cazul în care din orice motiv Utilizatorul și-a uitat sau a pierdut numele de utilizator și parola, furnizorul platformei woodenmagic.ro are dreptul de a aplica „Procedura pentru nume de utilizator și parole pierdute sau uitate”, disponibilă la adresa: Woodmagic.ro

 1. MODIFICAREA ȘI ACCESUL LA TERMENI ȘI CONDIȚII

Artă. 25. (1) Aceste condiții generale pot fi modificate de către Furnizorul platformei woodenmagic.ro, despre care acesta din urmă va notifica în mod corespunzător toți Utilizatorii înregistrați.

(2) Furnizorul de pe platforma Woodmagic.eu și Utilizatorul sunt de acord că orice adăugare și modificare a acestor termeni și condiții generale va avea efect asupra Utilizatorului în unul dintre următoarele cazuri:

A) după ce a fost înștiințat în mod expres de către Furnizor pe platforma woodenmagic.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termenul de 14 zile care i-a fost acordat că le respinge; sau

B) după publicarea acestora pe site-ul Furnizorului pe platforma woodenmagic.ro și dacă Utilizatorul nu declară în termen de 14 zile de la publicarea lor că le respinge;

C) cu acceptarea sa explicită de către Utilizator prin profilul său de pe site-ul Furnizorului de pe platforma Woodmagic.ro

(3) Utilizatorul este de acord ca toate declarațiile Furnizorului de pe platforma Woodmagic.eu, în legătură cu modificarea acestor condiții generale, să fie trimise la adresa de e-mail specificată de Utilizator în timpul înregistrării. Utilizatorul este de acord că e-mailurile trimise în temeiul acestui articol nu trebuie să fie semnate cu o semnătură electronică pentru a fi eficace împotriva sa.

Artă. 26. Furnizorul publică acești termeni și condiții generale la {terms_rul} împreună cu toate completările și modificările aduse acestora.

 1. TERMINAREA

Artă. 27. Acești termeni și condiții generale și contractul Utilizatorului cu Furnizorul pe platforma woodenmagic.ro se reziliază în următoarele cazuri:

 • la încetarea și declararea lichidării sau declararea falimentului a uneia dintre părțile la contract;
 • prin acordul comun al părților în scris;
 • în caz de incapacitate obiectivă a uneia dintre părțile contractului de a-și îndeplini obligațiile;
 • atunci când echipamentul este confiscat sau sigilat de autoritățile statului;
 • in cazul stergerii inregistrarii Utilizatorului pe platforma woodenmagic.ro. În acest caz, contractele de cumpărare și vânzare încheiate dar neexecutate rămân valabile și executorii;

Artă. 28. Furnizorul are dreptul la discreția sa, fără a anunța și fără a plăti despăgubiri, să rezilieze unilateral contractul, în cazul în care constată că Utilizatorul folosește platforma Woodmagic.eu cu încălcarea acestor condiții generale, a legislației din Republica. din Bulgaria, norme morale general acceptate sau reguli și practici general acceptate în comerțul electronic.

XII. RESPONSABILITATE

Artă. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să țină de răspundere furnizorii de pe platforma woodenmagic.ro și Furnizorul de pretenții legale și alte pretenții ale terților (fie justificate sau nu), pentru toate daunele și costurile (inclusiv onorariile avocatului și cheltuielile de judecată) care rezultă din sau în legătură cu (1) neîndeplinirea oricăreia dintre obligațiile de mai jos, (2) încălcarea dreptului de autor, producție, difuzare sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau industrială, (3) transferul abuziv al altor persoane a drepturilor acordate către Utilizatorul, pe termenul și în condițiile contractului și (4) declarând în mod fals prezența sau absența calității de utilizator în sensul Legii privind protecția consumatorilor.

Artă. 30. Furnizorul nu este responsabil în caz de forță majoră, evenimente întâmplătoare, probleme de internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv ordine ale autorităților competente ale statului.

Artă. 31. (1) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de Utilizator terților.

(2) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele materiale sau non-proprietate, exprimate în beneficii pierdute sau daune suferite, cauzate Utilizatorului în procesul de utilizare sau neutilizare a Woodmagic.eu și încheierea de contracte de vânzare cu Furnizorul.

(3) Furnizorul nu este responsabil pentru timpul în care platforma nu a fost disponibilă din cauza forței majore.

(4) Furnizorul nu este responsabil pentru daunele rezultate din comentarii, opinii și publicații în cadrul produselor, știrilor și articolelor de pe platforma woodenmagic.ro

Artă. 32. (1) Furnizorul nu este responsabil în cazul depășirii măsurilor de securitate ale echipamentului tehnic și aceasta are ca rezultat pierderea informațiilor, difuzarea informațiilor, accesul la informații, restricționarea accesului la informații și alte consecințe similare.

(2) Furnizorul nu va fi răspunzător în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare, acordării accesului la informații, pierderii sau modificării datelor survenite ca urmare a identificării false a unui terț care se prezintă ca fiind Utilizatorul, în cazul în care circumstanțele pot crede că această persoană este Utilizatorul.

XIII. ALȚI TERMENI

Artă. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul de pe platforma Woodmagic.eu se angajează să își protejeze reciproc drepturile și interesele legale, precum și să-și protejeze secretele comerciale, care au intrat în posesia lor în procesul de executare a contractului și a acestor condiții generale. si conditii.

(2) Utilizatorul și Furnizorul se obligă, în timpul și după expirarea perioadei contractuale, să nu facă publică nicio corespondență scrisă sau orală între ei. Publicarea corespondenței în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc. poate fi considerată domeniul public.

Artă. 34. În cazul unui conflict între acești termeni și condiții generale și prevederile dintr-un contract special între Furnizor de pe platforma Woodmagic.ro și Utilizator, vor prevala clauzele contractului special.

Artă. 35. Posibila nulitate a oricăreia dintre prevederile prezentelor condiții generale nu va duce la nulitatea întregului contract.

Artă. 36. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica problemelor nesoluționate în prezentul contract, legate de implementarea și interpretarea acestui contract.

Artă. 37. Acești termeni și condiții generale intră în vigoare pentru toți Utilizatorii Woodmagic.ro.

Anexa nr. 1 - Formular tip pentru exercitarea dreptului de retragere din contract

Formular standard pentru exercitarea dreptului de retragere din contract:

(completați și trimiteți acest formular numai dacă doriți să vă retrageți din contract)

– Către (, Sofia 1000 , [email protected]):

– notificăm/prin prezenta* că renunț/renunțăm* la contractul încheiat de mine/noi* pentru achiziționarea următoarelor bunuri*/pentru prestarea următorului serviciu*

– Comandat pe*/Primit pe*

– Numele utilizatorului(i).

– Adresa utilizatorului/i

– Semnătura utilizatorului(i) (doar dacă acest formular este pe hârtie)

- Data

-------------------------------------------------- ----

* Inutil este barat.

Anexa nr. 2 - Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Informații privind exercitarea dreptului de retragere din contract

Reguli standard de renunțare:

 1. Dreptul de retragere din contract de la distanță sau în afara sediului.
 2. Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract fără a oferi motive în termen de 14 zile.
 3. Perioada de anulare este de 14 zile de la data la care dumneavoastră sau un terț, altul decât transportatorul și indicat de dumneavoastră, ați intrat în posesia bunurilor.
 4. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne notificați la datele de contact furnizate pe woodenmagic.ro și decizia dumneavoastră de a vă retrage din contract printr-o declarație fără echivoc (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail).
 5. Puteți utiliza formularul standard de renunțare atașat, dar acest lucru nu este necesar. De asemenea, puteți completa și trimite electronic formularul standard de renunțare sau o altă cerere clară de renunțare pe site-ul nostru Woodmagic.ro Dacă utilizați această opțiune, vă vom trimite imediat pe un suport durabil (de exemplu, e-mail) o confirmare a primirea refuzului.
 6. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să transmiteți mesajul dumneavoastră privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere.

 1. Acțiune de refuz.
 2. Dacă anulați acest contract, vă vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare asociate cu o metodă de livrare aleasă de dvs., alta decât cea mai ieftină metodă de livrare standard, oferită de noi), fără întârzieri nejustificate și în orice caz nu mai târziu de 14 zile de la data la care ne comunicați decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract.   In cazul in care plata se face prin card bancar,   Rambursările se fac prin comandarea unei operațiuni inverse pe cardul cu care s-a efectuat plata în termen de 14 zile.
 3. Avem dreptul de a amâna rambursările până când primim bunurile înapoi sau până când ne furnizați dovezi că ați trimis înapoi bunurile, oricare dintre acestea este mai devreme.
 4. Trebuie să suportați costurile directe ale returnării bunurilor. Costurile sunt de așteptat să nu depășească costul aproximativ al livrării sau al serviciului standard de curierat.
 5. Sunteți singurul responsabil pentru orice reducere a valorii mărfurilor ca urmare a testării acestora altfel decât este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și buna funcționare a acestora.

Informații suplimentare despre utilizator, consultați Woodmagic.ro

Compara produse
Magazinul nostru online foloseşte a.z . "Cookies" Aflaţi mai multe despre Politica noastră de confidenţialitate şi Politica noastră de Cookies
Setări cookie